สนใจสั่งซื้อสินค้า โทร.086-8754337,080-7390155 หรือ @ไอดีไลน์ 0868754337

แปลงค่าวันที่ ปรับเพิ่มระยะห่าง สามารถนำไปประยุกต์กับการเพิ่มวันที่พิมพ์เช็คได้

ตัวอย่างสูตร  

=" "&TEXT((DAY(B6)),"0 0")&" "&TEXT((MONTH(B6)),"0 0")&" "&TEXT((YEAR(B6)+600),"0 0 0 

ผลลัพที่ได้ 1 2 0 3 2 5 6 3

อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ข้อความ " "& หลังเครื่องหมาย = จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับตำแหน่งใน cell บางท่านอาจจะใช้วิธีตั้ง "การเยื้อง" ก็ได้
การ format Text โดยกำหนด "0 0" สำหรับวันที่และเดือน ในความหมายเดียวกัน เป็นการแยกตัวเลขตัวแรกและตัวที่สองออกจากกัน โดยกำหนดระยะความห่างระหว่างเลขศูนย์สองตัว ในที่นี้เคาะเว้นวรรค 5 ครั้ง (แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของตัวอักษรที่แต่ละคนใช้ในปัจจุบัน)
การ format Text โดยกำหนด "0 0 0 0" สำหรับปี เป็นการแยกตัวเลขทั้งสี่ตัวออกจากกัน เท่ากับระยะความห่างของเลขศูนย์แต่ละตัว อธิบายคล้ายกับด้านบน
สำหรับ +543 เป็นการปรับรูปแบบระหว่าง ค.ศ. และ พ.ศ. จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ format วันที่ของเครืองที่ใช้และความต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการพิมพ์เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สูตรแยกวัน เดือน ปี

=TEXT($L$4,"d")  หรือ =DAY(L4)  ก็ได้

=TEXT(L4,"ดดดด")

=TEXT(L4,"bbbb")

------------------------------------------------------------------------------------

จุดทศนิยม

=TEXT(int(L4),"0,000") ไม่เอาจุดทดศนิยม

 
 

 

ส่งข้อความถึงเรา