สนใจสั่งซื้อสินค้า โทร.086-8754337,080-7390155 หรือ @ไอดีไลน์ 0868754337

แปลงค่าวันที่ ปรับเพิ่มระยะห่าง สามารถนำไปประยุกต์กับการเพิ่มวันที่พิมพ์เช็คได้

ตัวอย่างสูตร  

=" "&TEXT((DAY(B6)),"0 0")&" "&TEXT((MONTH(B6)),"0 0")&" "&TEXT((YEAR(B6)+600),"0 0 0 

ผลลัพที่ได้ 1 2 0 3 2 5 6 3

อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ข้อความ " "& หลังเครื่องหมาย = จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับตำแหน่งใน cell บางท่านอาจจะใช้วิธีตั้ง "การเยื้อง" ก็ได้
การ format Text โดยกำหนด "0 0" สำหรับวันที่และเดือน ในความหมายเดียวกัน เป็นการแยกตัวเลขตัวแรกและตัวที่สองออกจากกัน โดยกำหนดระยะความห่างระหว่างเลขศูนย์สองตัว ในที่นี้เคาะเว้นวรรค 5 ครั้ง (แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของตัวอักษรที่แต่ละคนใช้ในปัจจุบัน)
การ format Text โดยกำหนด "0 0 0 0" สำหรับปี เป็นการแยกตัวเลขทั้งสี่ตัวออกจากกัน เท่ากับระยะความห่างของเลขศูนย์แต่ละตัว อธิบายคล้ายกับด้านบน
สำหรับ +543 เป็นการปรับรูปแบบระหว่าง ค.ศ. และ พ.ศ. จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ format วันที่ของเครืองที่ใช้และความต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการพิมพ์เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สูตรแยกวัน เดือน ปี

=TEXT($L$4,"d")  หรือ =DAY(L4)  ก็ได้

=TEXT(L4,"ดดดด")

=TEXT(L4,"bbbb")

------------------------------------------------------------------------------------

จุดทศนิยม

=TEXT(int(L4),"0,000") ไม่เอาจุดทดศนิยม

สูตรการคำนวณในระบบไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรงคือไฟฟ้าที่ไม่มีความถี่ มีแต่ขั้วบวกและขั้วลบ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา เราจึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรง

 เพื่อที่จะจำได้ง่ายขึ้น เราจะจำตัวแปรใหญ่ๆในระบบไฟฟ้าในรูปแบบนี้ (คนที่เรียนไฟฟ้ามาจะรู้ดี) เราเรียกว่าสามเหลี่ยม V I R, P V I

                                             

จากรูป จะได้สมการต่างๆดังนี้

แรงดันไฟฟ้า :        V = I x R     หรือ    V = P / I       (มีหน่วยเป็นโวล์ท)

กระแสไฟฟ้า :         I = V / R     หรือ     I = P / V      (มีหน่วยเป็นแอมป์)

ความต้านทาน :       R = V / I     (มีหน่วยเป็นโอห์ม)

กำลังไฟฟ้า :          P = V x I     (มีหน่วยเป็นวัตต์)

 

ยกตัวอย่าง

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง มีขนาดกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ที่แรงดัน 12 โวล์ท ดังนั้นเราสามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าได้ดังนี้

I = P / V = 100 / 12 = 8.33 A

    * การเลือกขนาดทนกระแสของสายไฟฟ้า = I x 1.25 (จะเลือกมากกว่านี้ก็ได้ครับ แต่ราคาสายจะแพง 55+); การเลือกฟิวล์และเซอกิตเบรคเกอร์ จะเลือกให้สูงกว่ากระแสที่คำนวณได้เล็กน้อย

      อาจเลือก 10 หรือ 12 แอมป์ ตามที่มีขายในท้องตลาด หลักการคือ ฟิวล์ หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องขาดหรือตัดวงจร

      ก่อนที่สายจะไหม้ (หลักการและวิธีใช้งานของฟิวล์, เซอกิตเบรคเกอร์ จะอธิบายทีหลังนะครับ)

ตัวต้านทาน (Resistor)
เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตานการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ถ้าความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานได้น้อย ถ้าความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานได้มาก

ตัวเก็บประจุ (Capacitor or Condenser)
มีคุณสมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้า เกิดจากการที่มีแผ่นโลหะสองแผ่นวางอยู่ใกล้ ๆ กัน แต่ไม่แตะถึงกันโดยมีแผ่นไดอิเล็กตริกซึ่งมีลักษณะเป็นฉนวนกั้นอยู่ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง

ไดโอด (Diode)
ทำมาจากสารกึ่งตัวนำมีขนาดเล็ก มีขั้วต่อออกมาใช้งาน 2 ขั้ว มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าตรงขั้วและจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว โดยมีลักษณะ ดังรูป

ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 3 ตอนต่อชนกัน โดยใช้สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ทรานซิสเตอร์ต้องสร้างให้ตัวนำตอนกลางแคบที่สุด มี่ขาต่อออกมาใช้งาน 3ขา

ลำโพง (Speaker)
มีหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรูปของพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงที่หูเราสามารถรับรู้ได้โครงสร้างของลำโพงทั่วไปมีส่วนประกอบตามรูป

แผงทดลองวงจร (Project Board)
เป็นพื้นที่ทดลองเสียบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สะดวก รวดเร็ว ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยไม่ต้องอาศัยหัวแร้งในการบัดกรี

วงจรแผ่นพิมพ์ (Printed Circuit Boards)
วงจรแผ่นพิมพ์หรือแผ่นปริ้นท์ เป็นแผ่นพลาสติกที่ผิวด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางเพื่อใช้ทำลายพิมพ์วงจรและทำให้เกิดวงจรขึ้นมา ใช้เป็นลายตัวนำในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นวงจรต่าง ๆ ตามต้องการ

หม้อแปลง (Transformer)
มีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงอาบน้ำยาที่พันอยู่บนแกนตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ทำหน้าที่ผ่านแรงดันไฟฟ้า จากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำทางเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ตามรูป

หัวแร้ง (Electric Soldering)
เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในการเชื่อมหรือถอดอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า “การบัดกรี” โดยมีส่วนประกอบตามรูป

วงจรรวม IC (Integrated Circuit)
เป็นอุปกรณ์รวมการทำงานของทรานซิสเตอร์ ไดโอด รีซิสเตอร์ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอื่น ๆ เข้ารวมเป็นชิ้นเดียวกันและมีขาออกมาภายนอกสำหรับป้อนแหล่งจ่าย มีหลายชนิดแล้วแต่หน้าที่การทำงาน

แบตเตอรี่ (Battery)
เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมดแล้ว ไม่สามารถนำมาประจุใหม่ได้อีก การสร้างแบตเตอรี่โดยการนำแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจุ่มลงในน้ำยาอิเล็กโตรไลด์ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

วิธีเปลี่ยนชื่อเฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) ฉบับอัพเดต 2019

Page365-วิธีเปลี่ยนชื่อเพจ-Facebook-Page.png

 

การเปลี่ยนชื่อเพจ FACEBOOK

สำหรับใครต้องการเปลี่ยนชื่อเพจ สามารถยื่นเรื่องแก้ไขชื่อเพจกับทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้นะคะ แต่ก่อนจะยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเพจ เจ้าของเพจควรรู้เงื่อนไขในการขอแก้ไขชื่อเพจไว้ด้วย ไม่อย่างนั้นอาจเปลี่ยนชื่อเพจไม่ได้นะคะ

 • แอดมินเพจ (Admin) หรือ ผู้แก้ไข (Editor) เท่านั้นถึงมีสิทธิ์แก้ไขชื่อเพจ

 • เพจน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เพจ 0 Likes เพราะเฟสบุ๊คให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของเพจมาก ดังนั้นหากเพจคุณเพิ่งเปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เฟสบุ๊คจะถือว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือและอาจไม่อนุมัติคำขอแก้ไขชื่อเพจ

 

จากนั้นเรามาดู วิธีแก้ไขชื่อเพจ FACEBOOK กัน

 • ไปที่เพจที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ 

 • เลือก “เกี่ยวกับ” About ในแถบเมนูซ้ายมือ

 • คลิก “แก้ไข” Edit ที่ชื่อเพจ

 • เลือก “ดำเนินการต่อ”

 • หลังจากนั้นก็รอเฟสบุ๊ค Facebook อนุมัติ ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 
Page365-about-facebokk-pages.png
 

 

ทำไมถึง เปลี่ยนชื่อเพจ FACEBOOK ไม่ได้?

สำหรับใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วแต่เฟสบุ๊คไม่อนุมัติ ไม่ต้องตกใจนะคะ ปรับชื่อเพจให้ถูกต้องตามกฎของเฟสบุ๊ค และยื่นเรื่องใหม่ได้ค่ะ

 1. ไม่ใช้คำที่ไม่เหมาะสม คำหยาบ ผิดหลักไวยากรณ์ หรือคำที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 2. ไม่ควรมีคำว่า "อย่างเป็นทางการ" ในชื่อเพจ

 3. ไม่ใช้สัญลักษณ์หรือใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไป

 4. ชื่อเพจใหม่ต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 5. ชื่อเพจต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเพจ 

 
Page365-change-Page-name-facebook.png
 

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อเพจแล้ว เฟสบุ๊คจะใช้เวลาในการอนุมัติ 1-7 วัน หากยื่นเรื่องครั้งแรกและถูกปฏิเสธ สามารถยื่นเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ครั้งต่อไปได้ในอีก 7 วันข้างหน้านะคะ

Tips : หากต้องการเปลี่ยนชื่อเพจให้ผ่าน 100% ต้องลบบางคำหรือเติมชื่อเพจใหม่ที่ต้องการต่อจากชื่อเพจเดิม แล้วกดบันทึกจากนั้นให้รอ 7 วันจะเปลี่ยนชื่อเพจได้อีกครั้ง เมื่อถึงกำหนดให้เปลี่ยนชื่อเพจตามที่ต้องการ คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่อเพจที่ต้องการได้เลยค่ะ

 

เครดิตบทความดีๆ https://www.page365.net/all-articles/how-to-change-facebook-page-name

ขอเปลี่ยน ชื่อกระทู้ เพื่อความเหมาะสมครับ เห็นมีหลายท่านๆ ไม่เข้าใจว่า Easy sysprep คืออะไร คือมันเป็นตัวทำ Ghost Auto Driver ครับ

*ขอบอกว่าเวอร์ชั่นนี้มันชาตินิยมมาก ต้องเข้าใจนิดนึงครับ*

สำหรับการใช้งานกับ Windows 7 ที่กระทู้นี้ครับ
http://www.gggcomputer.com/index.php?topic=23376.msg131468;topicseen#msg131468


หรือจะลองโปรแกรมทางเลือกอย่าง Sysceo 2014 ก็ได้ครับ
http://www.gggcomputer.com/index.php?topic=23036.0

อ่านภาคแรกจบ อ่านภาคสองต่อได้เลยครับ เพราะผมเขียนวิธีแก้ Eng-Thai  Grave accent หายไว้แล้วครับ และแนะนำการใช้ Win Pe จีน
http://www.gggcomputer.com/index.php?topic=22078.0


winpe จีนครับ
http://www.uploadmass.com/?7012d0b42eWindows 8PE 2.0 จีนครับ
http://download.itiankong.net/data/3/usbzl/UsbZL_v2.0.2014.0825/UsbZL_v2.0.2014.0825_ISO.7z


Win8.1PE(X64)可UEFI/BIOS开机RAMOS
https://copy.com/9PqPoRdK9jdZqNkI/Win81PE1030419.iso?download=1


ท่านใดสนใจ Win Pe จีนเวอร์ชั่นอื่นๆ มาที่นี่ได้ครับ credit คุณ Loveaee
http://www.gggcomputer.com/index.php?topic=22298.msg125371;topicseen#msg125371


สิ่งที่ควรทำก่อนการใช้งาน Easy sysprep 4 คือการปลดล็อก Metro App ของ Account Administrator   http://www.gggcomputer.com/index.php?topic=22002.0


วิดิโอ sample การใช้งานครับ

 
 
[ Invalid YouTube link ]

เครดิตท่าน  Socoman  แห่งเว็บ http://www.gggcomputer.com

 
 

 

ส่งข้อความถึงเรา