สนใจสั่งซื้อสินค้า โทร.086-8754337,080-7390155 หรือ @ไอดีไลน์ 0868754337

วิธี Bypass ติดตั้ง Windows 11 สำหรับเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่มี TMP

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอยากจะติดตั้ง Windows 11 แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะติดปัญหาว่าเครื่องไม่มี TPM ซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดที่ทางไมโครซอฟท์กำหนดสเปคขั้นต่ำว่าต้องมี เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ทำให้มีเครื่องจำนวนมากที่เมื่อเข็คสเปคแล้วไม่สามารถติดตั้ง Windows 11 ได้ แต่ดูว่าเหมือนไมโครซอฟท์จะอ่อนโอนกับเรื่องนี้ โดยให้สามารถ Bypass ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ TPM ใน registry ได้

การทำ Bypass ให้สามารถติดตั้ง Windows 11 ได้ จะต้องเป็นการติดตั้ง Windows 11 ใหม่ จะทำแบบอัปเดตไม่ได้โดยให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธี Bypass TPM Windows 11

 1. ติดตั้งระบบ Windows 11 แล้วรอกให้ระบบขึ้นว่า “This PC can’t run Windows 11” จากนั้นให้กด Shift + F10
 2. ในหน้า Command Prompt ให้พิมพ์ regedit แล้วกด Enter
 3. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \Setup คลิกขวาที่ Setup เลือก New แล้วสร้างคีย์ชื่อ LabConfig

 1. เมื่อสร้าง LabConfig ขึ้นมาด้านซ้ายมือแล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วจัดการสร้างไฟล์ข้อต่อไปด้านขวามือ
 2. คลิกขวาที่ตารางขวามือเลือก New > DWORD (32-bit) value ในชื่อ BypassTPMCheck แล้วดับเบิ้ลคลิกตั้งค่าไว้เป็น 1

 

 

 1. ทำแบบเดียวกันกับข้อ 5 แต่ให้เปลี่ยนชื่อในข้อ 7 – 8
 2. สร้าง DWORD (32-bit) ชื่อ BypassSecureBootCheck แล้วตั้งค่าไว้ที่ 1 (ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าเครื่องคุณเปิด Secure Boot ไว้อยู่แล้ว)
 3. สร้าง DWORD (32-bit) ชื่อ BypassRAMCheck แล้วตั้งค่าไว้ที่ 1 (ข้อนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ถ้าแรมเครื่องคุณพอ)
 4. เมื่อสร้างครบ 3 อันจะได้แบบภาพด้านล่าง

 

 1. ปิดหน้าต่างของ Registry Editer
 2. พิมพ์ exit แล้วกด Enter
 3. เมื่อกลับมาที่หน้าติดตั้งระบบ Windows เลือกลูกศรย้อนกลับ เพื่อให้มีการตรวจเช็คใหม่ ถ้าสิ่งที่คุณสร้างถูกต้อง จะไม่มีการเรียกหา TMP อีกจะสามารถติดตั้ง Windows 11 ได้

เครดิต https://www.modify.in.th/  

แปลงค่าวันที่ ปรับเพิ่มระยะห่าง สามารถนำไปประยุกต์กับการเพิ่มวันที่พิมพ์เช็คได้

ตัวอย่างสูตร  

=" "&TEXT((DAY(B6)),"0 0")&" "&TEXT((MONTH(B6)),"0 0")&" "&TEXT((YEAR(B6)+600),"0 0 0 

ผลลัพที่ได้ 1 2 0 3 2 5 6 3

อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ข้อความ " "& หลังเครื่องหมาย = จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับตำแหน่งใน cell บางท่านอาจจะใช้วิธีตั้ง "การเยื้อง" ก็ได้
การ format Text โดยกำหนด "0 0" สำหรับวันที่และเดือน ในความหมายเดียวกัน เป็นการแยกตัวเลขตัวแรกและตัวที่สองออกจากกัน โดยกำหนดระยะความห่างระหว่างเลขศูนย์สองตัว ในที่นี้เคาะเว้นวรรค 5 ครั้ง (แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของตัวอักษรที่แต่ละคนใช้ในปัจจุบัน)
การ format Text โดยกำหนด "0 0 0 0" สำหรับปี เป็นการแยกตัวเลขทั้งสี่ตัวออกจากกัน เท่ากับระยะความห่างของเลขศูนย์แต่ละตัว อธิบายคล้ายกับด้านบน
สำหรับ +543 เป็นการปรับรูปแบบระหว่าง ค.ศ. และ พ.ศ. จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ format วันที่ของเครืองที่ใช้และความต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการพิมพ์เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สูตรแยกวัน เดือน ปี

=TEXT($L$4,"d")  หรือ =DAY(L4)  ก็ได้

=TEXT(L4,"ดดดด")

=TEXT(L4,"bbbb")

------------------------------------------------------------------------------------

จุดทศนิยม

=TEXT(int(L4),"0,000") ไม่เอาจุดทดศนิยม

สูตรการคำนวณในระบบไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรงคือไฟฟ้าที่ไม่มีความถี่ มีแต่ขั้วบวกและขั้วลบ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา เราจึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรง

 เพื่อที่จะจำได้ง่ายขึ้น เราจะจำตัวแปรใหญ่ๆในระบบไฟฟ้าในรูปแบบนี้ (คนที่เรียนไฟฟ้ามาจะรู้ดี) เราเรียกว่าสามเหลี่ยม V I R, P V I

                                             

จากรูป จะได้สมการต่างๆดังนี้

แรงดันไฟฟ้า :        V = I x R     หรือ    V = P / I       (มีหน่วยเป็นโวล์ท)

กระแสไฟฟ้า :         I = V / R     หรือ     I = P / V      (มีหน่วยเป็นแอมป์)

ความต้านทาน :       R = V / I     (มีหน่วยเป็นโอห์ม)

กำลังไฟฟ้า :          P = V x I     (มีหน่วยเป็นวัตต์)

 

ยกตัวอย่าง

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง มีขนาดกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ที่แรงดัน 12 โวล์ท ดังนั้นเราสามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าได้ดังนี้

I = P / V = 100 / 12 = 8.33 A

    * การเลือกขนาดทนกระแสของสายไฟฟ้า = I x 1.25 (จะเลือกมากกว่านี้ก็ได้ครับ แต่ราคาสายจะแพง 55+); การเลือกฟิวล์และเซอกิตเบรคเกอร์ จะเลือกให้สูงกว่ากระแสที่คำนวณได้เล็กน้อย

      อาจเลือก 10 หรือ 12 แอมป์ ตามที่มีขายในท้องตลาด หลักการคือ ฟิวล์ หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องขาดหรือตัดวงจร

      ก่อนที่สายจะไหม้ (หลักการและวิธีใช้งานของฟิวล์, เซอกิตเบรคเกอร์ จะอธิบายทีหลังนะครับ)

ตัวต้านทาน (Resistor)
เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตานการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ถ้าความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานได้น้อย ถ้าความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานได้มาก

ตัวเก็บประจุ (Capacitor or Condenser)
มีคุณสมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้า เกิดจากการที่มีแผ่นโลหะสองแผ่นวางอยู่ใกล้ ๆ กัน แต่ไม่แตะถึงกันโดยมีแผ่นไดอิเล็กตริกซึ่งมีลักษณะเป็นฉนวนกั้นอยู่ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง

ไดโอด (Diode)
ทำมาจากสารกึ่งตัวนำมีขนาดเล็ก มีขั้วต่อออกมาใช้งาน 2 ขั้ว มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าตรงขั้วและจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว โดยมีลักษณะ ดังรูป

ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 3 ตอนต่อชนกัน โดยใช้สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ทรานซิสเตอร์ต้องสร้างให้ตัวนำตอนกลางแคบที่สุด มี่ขาต่อออกมาใช้งาน 3ขา

ลำโพง (Speaker)
มีหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรูปของพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงที่หูเราสามารถรับรู้ได้โครงสร้างของลำโพงทั่วไปมีส่วนประกอบตามรูป

แผงทดลองวงจร (Project Board)
เป็นพื้นที่ทดลองเสียบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สะดวก รวดเร็ว ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยไม่ต้องอาศัยหัวแร้งในการบัดกรี

วงจรแผ่นพิมพ์ (Printed Circuit Boards)
วงจรแผ่นพิมพ์หรือแผ่นปริ้นท์ เป็นแผ่นพลาสติกที่ผิวด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางเพื่อใช้ทำลายพิมพ์วงจรและทำให้เกิดวงจรขึ้นมา ใช้เป็นลายตัวนำในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นวงจรต่าง ๆ ตามต้องการ

หม้อแปลง (Transformer)
มีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงอาบน้ำยาที่พันอยู่บนแกนตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ทำหน้าที่ผ่านแรงดันไฟฟ้า จากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำทางเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ตามรูป

หัวแร้ง (Electric Soldering)
เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในการเชื่อมหรือถอดอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า “การบัดกรี” โดยมีส่วนประกอบตามรูป

วงจรรวม IC (Integrated Circuit)
เป็นอุปกรณ์รวมการทำงานของทรานซิสเตอร์ ไดโอด รีซิสเตอร์ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอื่น ๆ เข้ารวมเป็นชิ้นเดียวกันและมีขาออกมาภายนอกสำหรับป้อนแหล่งจ่าย มีหลายชนิดแล้วแต่หน้าที่การทำงาน

แบตเตอรี่ (Battery)
เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมดแล้ว ไม่สามารถนำมาประจุใหม่ได้อีก การสร้างแบตเตอรี่โดยการนำแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจุ่มลงในน้ำยาอิเล็กโตรไลด์ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

วิธีเปลี่ยนชื่อเฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) ฉบับอัพเดต 2019

Page365-วิธีเปลี่ยนชื่อเพจ-Facebook-Page.png

 

การเปลี่ยนชื่อเพจ FACEBOOK

สำหรับใครต้องการเปลี่ยนชื่อเพจ สามารถยื่นเรื่องแก้ไขชื่อเพจกับทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้นะคะ แต่ก่อนจะยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเพจ เจ้าของเพจควรรู้เงื่อนไขในการขอแก้ไขชื่อเพจไว้ด้วย ไม่อย่างนั้นอาจเปลี่ยนชื่อเพจไม่ได้นะคะ

 • แอดมินเพจ (Admin) หรือ ผู้แก้ไข (Editor) เท่านั้นถึงมีสิทธิ์แก้ไขชื่อเพจ

 • เพจน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เพจ 0 Likes เพราะเฟสบุ๊คให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของเพจมาก ดังนั้นหากเพจคุณเพิ่งเปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เฟสบุ๊คจะถือว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือและอาจไม่อนุมัติคำขอแก้ไขชื่อเพจ

 

จากนั้นเรามาดู วิธีแก้ไขชื่อเพจ FACEBOOK กัน

 • ไปที่เพจที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ 

 • เลือก “เกี่ยวกับ” About ในแถบเมนูซ้ายมือ

 • คลิก “แก้ไข” Edit ที่ชื่อเพจ

 • เลือก “ดำเนินการต่อ”

 • หลังจากนั้นก็รอเฟสบุ๊ค Facebook อนุมัติ ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 
Page365-about-facebokk-pages.png
 

 

ทำไมถึง เปลี่ยนชื่อเพจ FACEBOOK ไม่ได้?

สำหรับใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วแต่เฟสบุ๊คไม่อนุมัติ ไม่ต้องตกใจนะคะ ปรับชื่อเพจให้ถูกต้องตามกฎของเฟสบุ๊ค และยื่นเรื่องใหม่ได้ค่ะ

 1. ไม่ใช้คำที่ไม่เหมาะสม คำหยาบ ผิดหลักไวยากรณ์ หรือคำที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 2. ไม่ควรมีคำว่า "อย่างเป็นทางการ" ในชื่อเพจ

 3. ไม่ใช้สัญลักษณ์หรือใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไป

 4. ชื่อเพจใหม่ต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 5. ชื่อเพจต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเพจ 

 
Page365-change-Page-name-facebook.png
 

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อเพจแล้ว เฟสบุ๊คจะใช้เวลาในการอนุมัติ 1-7 วัน หากยื่นเรื่องครั้งแรกและถูกปฏิเสธ สามารถยื่นเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ครั้งต่อไปได้ในอีก 7 วันข้างหน้านะคะ

Tips : หากต้องการเปลี่ยนชื่อเพจให้ผ่าน 100% ต้องลบบางคำหรือเติมชื่อเพจใหม่ที่ต้องการต่อจากชื่อเพจเดิม แล้วกดบันทึกจากนั้นให้รอ 7 วันจะเปลี่ยนชื่อเพจได้อีกครั้ง เมื่อถึงกำหนดให้เปลี่ยนชื่อเพจตามที่ต้องการ คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่อเพจที่ต้องการได้เลยค่ะ

 

เครดิตบทความดีๆ https://www.page365.net/all-articles/how-to-change-facebook-page-name

 
 

 

ส่งข้อความถึงเรา